CREDINȚA TA TREBUIE INCERCATĂ DE DOMNUL !

…încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” Iacov 1:3
Dacă azi te găseşti în focul încercărilor, aminteşte-ţi că credinţa îţi este supusă testului – o credința nesupusa testului, nu este credința, este falsa, o forma de credința . Ea este o chestiune atât de importantă în viaţa creştină, încât oamenii bisericii primare erau numiţi credincioşi datorită marii lor credinţe. Iată două lucruri pe care trebuie să le ştii în privinţa credinţei, dacă doreşti să ţi-o foloseşti eficient:
– 1) credinţa nu poate afecta scopul; ea este doar agentul lui Dumnezeu în împlinirea lui! Dacă planul lui Dumnezeu necesită parcurgerea momentelor grele, în vederea împlinirii voii Sale, atunci credinţa este cea care-ţi dă putere să înfrunţi adversităţile. Este ca santinela care protejează scopul Său pentru viaţa ta.
– 2) Este minunat când Dumnezeu te face să prosperi, însă nu face din succesul temporar şi din confort barometrele credinţei! În Evrei 11 descoperim două categorii de oameni: cei care au demonstrat o asemenea credinţă, încât chiar umbra lor i-a vindecat pe cei bolnavi; şi “ceilalţi”, a căror credinţă le-a dat puterea să moară sub o ploaie de pietre pentru cauza lui Cristos. (Vezi Evrei 11:37) Ia aminte, “Toţi aceştia… au fost lăudaţi pentru credinţa lor…” (Evrei 11:39)
Şadrac, Meşac şi Abednego au descoperit că atunci când Dumnezeu este cu tine, se întâmplă trei lucruri: – a) vei merge prin foc, însă în loc să fii distrus, vei fi purificat şi pregătit pentru o şi mai mare binecuvântare; – b) vei triumfa în situaţii în care alţii eşuează sau abandonează; – c) la final, vei avea ceva de spus, ceva ce-ţi va convinge atât prietenii, cât şi inamicii…”V’am spus aceste lucruri ca sa aveti pace in* Mine. In** lume veti avea necazuri; dar† indrazniti, Eu am biruit†† lumea.“Ioan 16:33

Leave a Comment