MESAJ DE ÎNCURAJARE PENTRU NOUL AN 2023…
MESAJ DE ÎNCURAJARE PENTRU NOUL AN 2023…

MESAJ DE ÎNCURAJARE PENTRU NOUL AN 2023…

După ispitirea in pustie , ISUS plin de puterea Duhului SFANT, a venit in Galilea si si- a început lucrarea mesianica de 3 ani si jumătate . De peste 2000 de ani, mesajul Domnului nostru Isus HrIstos, reprezinta miezul predicarii dar si a consilierii creștine, pentru cei care sunt implicați in lucrarea de sprijinire a semenilor. Iata mesajul lui Isus, chiar de la începutul lucrării Sale : Duhul Domnului este cu ( peste ) Mine, El M-a uns :

1: să predic săracilor Vestea Bună.

2: M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită ;

3: și să anunț eliberarea prizonierilor.

4: Am mai fost trimis să ofer vedere orbilor,

5 . să eliberez pe cei oprimați…

       Acestea au fost cele 5 misiuni ale Sale..însemnând anunțul începutului lucrărilor Sale cat si continuarea acestor lucrări in anul de îndurare al Domnului, în care putem beneficia de bunăvoința lui Iahve…

Isus nu mai este printre noi pe plan fizic, dar prin prezenta Sa in Persoana Duhului Sfant in apostoli cat si in noi, El continua sa instruiască si apoi sa imputerniceasca pe urmașii Săi, să ducă mai departe lucrarea începută de El…In Evanghelia Matei, cap. 10:.v.1 scrie : ”Apoi, Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință”…misiune ce a fost dusă la îndeplinire de apostolii și ulterior de Biserica Sa vie !…

Pe baza Plinătății si a Ungerii Duhului Sfant, Isus Domnul s-a dus sa vestească în tot ținutul dimprejurul Galileii… la v.14…” Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea și I s-a dus vestea în tot ținutul dimprejur.” … – De aceste două atribute divine ale Duhului Sfânt are nevoie orice slujitor al lui Hristos, care vrea să ducă mai departe mesajul motivator, mesajul transformațional al divinității, pentru omenire! Isus are nevoie astăzi de bărbați și femei plini de Duhul Sfânt al lui Hristos cât și de ungerea binecuvântată a Duhului Sfânt…

Totodată evanghelistul Matei ne dă un alt pasaj f.bine conectat la acesta la Mat.cap 9: 35 – 38 unde ni se spune: “ISUS străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod….9:36 Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor….”   Remarcați de asemenea că Domnul nostru, nu ne spune să ne rugăm să scoată doar predicatori la secerișul lui ! El spune “Lucrători pentru seceriș” v. 37 ….” Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul , dar puțini sunt lucrătorii!..9:38 Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.”

Aceasta însemană că pe lângă predicare, slujitorii Lui trebuie să facă câteva lucrări sub ungerea și puterea Duhului Sfânt :

2) să lucrăm la tămăduirea atâtor inimi zdrobite de păcat, de necazuri, problemele și crizele vieții, zdrobiți de depresii, de frustrări, de tot felul de anxietăți, etc;

3) ” să propovăduiască robilor de război si a celor oprimați slobozirea/ eliberarea ” : adică… să îi sprijinim, să îi ajutăm conducându-i prin Cuvântul Sfânt și rugăciune, spunându-le că Hristos a adus eliberarea de sub robia Satanei și a păcatului, acum aproape 2000 de ani în urmă. Prea multi printre noi sunt inca robiți de rănile păcatului de traumele trecute in urma jignirilor , a războiului spiritual ;

4: ISUS a mai fost trimis să ofer vedere orbilor, …. De asemenea noi trebuie sa le spunem orbilor spirituali, și să îi ajutăm să creadă că fobiile lor, fricile lor, frustrările lor, temerile de orice nuanță s-a terminat prin lucrarea de la Golgota a Eliberatorului nostru Isus Hristos…Aceasta lucrare însemnând si deschiderea ochilor spirituali sa poată vedea prin credinta in ISUS Eliberatorul – ca eliberarea de toate rănile, traumele , poverile lor sufletești, S-a rezolvat in trecut la Golgota, unde Hristos, prin rănile Lui a adus deja vindecarea….Isaia 53. V.5 .” Dar El era străpuns* pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, prin rănile Lui suntem tămăduiți ..

– Apoi la Evr. Cap 2:14-18 Ap. Pavel scrie : …”copiii sunt partasi sângelui si cărnii, iar Isus a devenit om ca ei, pentru ca murind, să distrugă pe cel care deține forța morții, adică pe diavolul;..…. și să îi elibereze pe toti oamenii care toată viața lor erau sclavi ai fricii de moarte. ….Pentru că și El a fost încercat /testat ca si noi prin suferințe, ( dar fara păcat ) poate să îi ajute acum pe cei care sunt ispitiți.

      Pe baza acestor lucrări făcute deja de Hristos, dragilor haideți ca si in acest an 2023, Să continuam sa ajutăm, să sprijinim semenii noștri să fie vindecați de Domnul – care este Vindecătorul și Eliberatorul Sufletelor și trupurilor noastre ….

– In acest sens , Larry Crabb ( învățător biblic, consilier creștin )spunea :…”pentru a ajuta pe cineva să se schimbe, să își schimbe comportamentul, să lucrăm la schimbarea conceptului lor biblic, dar mai întîâi noi să îl cunoaștem și să îl aplicăm și la viața semenilor nostri” !!!

        Dragi frați și surori, dragi cursanți de la cursuri teologice si voi toti de la cursurile de consiliere crestina, cat si toti cei angrenați in lucrarea Domnului nostru, vreau sa vă încurajez la acest început de an: fiecare din voi puteți face cel puțin o parte din aceste misiuni/lucrări, pe care Isus le-a făcut, le-a transmis ucenicilor Săi, apoi bisericii Sale, adică mie și ție și tuturor membrilor spirituali ai Trupului Său, care este Biserica Sa vie.

      –  El, prin puterea și ungerea Duhului sfânt ne-a lăsat acest mandat, și suntem chemați și noi să facem ucenici, care să continue lucrarea începută de Mîntuitorul, și aceasta cât va ține Anul de îndurare al Domnului…

Acest lucru dorim să facem si noi, chiar in cadrul cursurilor de consiliere Cristocentrica ( Sprijinire a semenilor ) : sa instruim , să ucenicizăm cât mai mulți frați si surori și în domeniul Consilierii Creștine – Cristocentrice) . Aceasta lucrare de consiliere înseamnă: A ajuta o persoană să recunoască, să înţeleagă şi să rezolve propriile probleme în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu şi prin puterea şi călăuzirea Duhului Sfânt. Unul din scopurile consilierii creștine este : Ajutorarea celor sprijiniți sa se maturizeze si sa ajungă tot mai mult in asemănare cu Hristos cat si abordarea suferinței, din perspectiva biblica.

– Prin consiliere, încercăm deci să ajutăm persoana în totalitatea ei, şi nu să ne concentrăm doar asupra problem !Biblia este recunoscută ca fiind autoritatea supremă. Ea este cea mai bună carte de psihologie, deoarece este Cuvântul lui Dumnezeu.

– Biblia poate fi folosită si ca un manual care conţine soluţii pentru toate problemele noastre sufletești ( cuvântul Psiche vine din limba greacă, şi înseamnă “suflet’’)… Consilierea creștina se foloseşte de puterea supranaturală a Duhului Sfânt în mod directiv, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu!..

       Dumnezeu să ne ajute să terminăm lucrările si studiile începute din anul 2022, să continuam pregatirea si instruirea noastra teologica si consiliere crestina in mod continuu , sa putem devenii astfel, slujitori credincioși Domnului, si buni consilieri creștini……De asemenea sa devenim în același timp sprijinitorii semenilor noștri, și Samariteni miostivi pentru toti cei din familiile si bisericile noastre cat si pentru toti cei din jurul nostru. ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU ! ….