Mesaj încurajare pentru început de an 2023
Mesaj încurajare pentru început de an 2023

Mesaj încurajare pentru început de an 2023

Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea și I s-a dus vestea în tot ținutul dimprejur…. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Isus propovăduiește la Nazaret A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului.” Matei 9.v.35 -39 : Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor…..Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul , dar puțini sunt lucrătorii!…. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.”