Consiliere Cristocentrica & Parenting
OBIECTIVELE CONSILIERII

OBIECTIVELE CONSILIERII

Cui se adresează acest curs?

 

Cursul fundamental de Consiliere Creştină, asigură o instruire generală în domeniul

consilierii creştine, vă ajută să vă cunoaşteţi/descoperiți pe voi înşivă, nevoile traumele personale cât şi ale altora, etape ale vieții neîncheiate corect.  De asemenea, vă va ajută să puneți o bază a consilierii creștine, vă ajută să dezvoltaţi aptitudini în domeniu cât şi spiritul de lucru în echipe,

dar nu vă va echipa ca şi consilieri.
                                              Pentru cine este?

         Acest curs este proiectat pentru oricine este interesat în consilierea crestina la nivel profesional: pastorii, conducătorii de biserici, liderii de tineret, fraţi din comitete, misionari, terapeuţi, asistenţi sociali şi medicali – de fapt, oricine este implicat în lucrarea cu oamenii.

 

Obiectivele cursului Fundamental

 1. Cunoaşterea definiţiei termenului de consiliere crestină
 2. Întocmirea unei liste de aptitudini şi calităţi necesare unui consilier creştin eficient
 3. Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare verbală
 4. Discuţii privind societatea ca loc în care oamenii au probleme
 5. Folosirea unui “instrument de analiză a temperamentului”, pentru a ne înţelege mai bine pe noi înşine.
 6. Discutarea unor factori care pot afecta dezvoltarea personalităţii
 7. Evaluarea importanţei “schimbării’’ în consiliere şi specificarea unor moduri de a-i ajuta pe clienţi în procesul de “schimbare’’.
 8. Folosirea a trei studii de caz care să ne ajute în dezvoltarea unor strategii de consiliere, şi în înţelegerea unor probleme cu care ne vom confrunta în activitatea de consiliere.
 9. Discutarea unui model al minţii noastre.
 10. Discutarea unor probleme care apar în consilierea persoanelor care au fost abuzate sexual.
 11. Cunoasterea definitiei termenului de “stres’’ şi discutarea unor cauze , simptome şi remedii ale stresului.

Obiectivele Cursului Nivel II (AvansațI )

Scopul cursului

Scopul acestui curs este de a vă oferi cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini care vă  vor ajuta să deveniţi un practicant începător în domeniul consilierii creştine.

În acest curs vom încerca să consolidăm şi să dezvoltăm nivelul   dumneavoastră de instruire deja existent (care include Nivelul 1 al cursului).

 

Cursul de faţă nu va face neapărat din dumneavoastră un consilier ‘‘bun’’.  Acest lucru se poate realiza numai prin practică, experienţă şi o bună supervizare. Noi nu considerăm acest curs ca fiind sfârşitul instruirii, ci  fiecare consilier va trebui să-şi continue instruirea, pentru a-şi îmbogăţi

baza de cunoştinţe şi aptitudini.

La absolvirea acestui curs veţi fi capabil:

 • Să identificaţi, să definiţi şi să demonstraţi o serie de aptitudini de consiliere şi asistenţă, care includ:
 • Aptitudini de ascultare
 • Abilităţi de oferire a feedback-ului
 • Folosirea empatiei
 • Colectarea de informaţii
 • Aptitudini de gestionare a conflictului
 • Stabilirea direcţiei de lucru
 • Identificarea limitelor personale şi respectarea lor
 • 1 –
 • Intervenţii biblice adecvate (rugăciune, folosirea de versete biblice)
 • Sa vă dezvoltaţi cunoştinţa şi înţelegerea (dintr-o perspectivă biblică) a unor

  probleme specifice relevante procesului de consiliere, care includ:

 • Abuzul sexual al copiilor – sprijinirea supravieţuitorilor adulţi
 • Aspecte ale credinţei creştine în consiliere, cum ar fi înţelegera dintr-o perspectivă biblică a naturii divine şi umane.     Aspecte legale
  • Căsătoria ; Familia şi societatea
 • Dezvoltarea naturii umane
 • Diferite teorii şi perspective în consiliere (creştină şi seculară)
 • Duhul Sfânt – eliberare şi vindecare interioară
 • Pierderea şi decesul
 • Responsabilitatea (inclusiv rolul supervizării)
 • Sănătatea psihică (inclusiv depresia)
 • Sex și Sexualitatea
 • Trauma

Recunoaşterea ACCR

Acesta este un curs fundamental de consiliere  cu o durată de 50 de  ore, recunoscut de Asociatia Consilierilor Creştini.

Confidenţialitate

Pe parcursul acestui curs veţi fi implicat în activităţi interactive, în grupuri şi perechi. O mare parte din ceea ce veţi învăţa va  proveni din experienţa dumneavoastră şi a altora. De aceea,

e esenţial ca între membrii cursului să existe o relaţie sigură  de încredere, si fiecare membru trebuie să considere orice informaţie oferită de ceilalţi ca fiind confidenţială. Angajati-vă să

păstraţi confidenţialitatea citind şi semnând afirmaţiile de mai jos.

     Confidenţialitatea este păstrarea informaţiilor particulare  împărtăşite de o persoană alteia într-o situaţie de consiliere  sau instruire.  Confidenţialitatea se bazează pe principii importante; dreptul fundamental al persoanei, şi obligaţia etică a instructorului şi a celui instruit. Acestea sunt condiţii esenţiale  pentru dezvoltarea unei atmosfere de încredere.

Absolvirea cursului

Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că veţi obţine un certificate de absolvire numai dacă aţi îndeplinit cerinţele de mai jos:

1.Prezenţă şi participare la cel puţin 90% din activitătile cursului. Pentru absenţe de până la 10% (ex. 2 ore şi jumătate): rugati  instructorul să vă arate de ce aveţi nevouie pentru a recupera partea respectivă din curs.

 

Pentru absenţe mai lungi de 2 ore şi jumătate va trebui să participaţi  la sesiunea de la care aţi lipsit într-un alt curs. Nu veţi putea primi un certificat până nu aţi completat sesiunea la care aţi lipsit.

 

2.Activităţi şi lecturi obligatorii

Vi se va cere realizaţi următoarele activităţi acasă:

 1. Jurnal personal
 2. Referate de lectură
 3. Lecturi obligatorii

 

   Detalii în legătură cu aceste aspecte ale cursului, precum şi  Lista de lecturi obligatorii  vor apărea în următoarele trei pagini.  Instructorul vă va explica în ce constau activităţile, şi vă va face o trecere în revistă a câtorva dintre cărţi la începutul acestui curs.

CONFIDENȚIALITATEA

    Confidențialitatea este păstrarea informaților particulare împărtășite de o persoană alteia, într-o situație de consiliere sau de instruire.

à se bazează pe principii importante:

            – dreptul fundamental al persoanei

            obligatia etică a instructorului și a celui instruit

   Proverbe 25.9-10,23: ”Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia, ca nu cumva, aflând -o cineva, să te umple de ruşine, şi să-ţi iasă nume rău care să nu se mai şteargă.  Proverbe 11.v. 13  „ Cine umblă cu bîrfeli dă pe față lucruri ascunse,
dar sufletul credincios ține ce i s’a încredințat.
  –

Rolul confidențialității

 1. Facilitează comunicarea nevoilor umane – climatul de încredere – este terenul de operare a procesului de consiliere.
 2. Creeaza contextul pentru de dezvoltare relatiei si importanta acesteia, dincolo de problema consiliatului – îl convinge pe consiliat că el însuși ca persoană este important pentru consilier, nu doar problema în sine.
 3. . Confidența va conduce la confesare (mărturisire) – un dialog real consilier-consiliat la nivel de sentimente, emoții, atitudini, fapte, bazate pe adevar.
 4. Confidența îl va asigura pe consiliat că mărturisirea lui manipulată decatre consilier, ca acesta nu-și va satisface propria curiozitate, ci va ajuta consiliatulsa-si gaseasca propriile resurse in rezolvarea problemei acestuia. Va creea un cadru de siguranta si va proteja informatia.

Ce este consilierea

    Consilierea poate fi definită ca o activitate care caută să-i ajute  pe oameni într-un proces constructiv de schimbare și creștere în  unele sau toate aspectele existenței lor.

Scopul este de a obține acest lucru printr-o relație de apropiere și în cadrul unor limite  dinainte stabilite. (Asociația Consilierilor Creștini)

 

Consilierea creștină

 • Consilierea poate fi definită ca o activitate care caută să-i ajute pe oameni într

un proces constructiv de schimbare și creștere în unele sau toate aspectele existenței lor.

 • Scopul este de a obține acest lucru printr-o relație de apropiere și în cadrul unor

limite dinainte stabilite   și în conformitate cu principiile, scopurile și metodele biblice, într-un cadrul dictat de valorile creștine.  (Asociația Consilierilor Creștini)

 • Consilierea crestină  este un proces relaţional al unei persoane care ajută o altă

persoană cu scopul ca aceea persoană să devină mai asemănătoare cu Hristos – (însă nu numai în comportament ci şi în gândire, emoţii, atitudini, identitate.)  Prof. dr. Bill Hilgendorff -curs de Teologia şi practica consilierii  – 10-15.07.2006, Bucureşti

 

Scopul consilierii secular

 • Unul din scopurile Consilierii Seculare,  este de a scăpa de suferinţă =

fericirea persoanei consiliate ;

 • Scopul major al consilierii creştine este  maturizarea în asemănarea cu

Hristos a persoanei consiliate, abordarea suferinţei  din  perspectiva  biblică….

 • Deci consilierea creştină este un mijloc spre un scop, nu un

scop în sine, aşa după cum este consilierea seculară . ( Asoc. Consil. Crest . Americani )

Caracterul unic al consilierii (psihoterapiei) creștine

(Clinebell Howard):

Consilierul creştin înţelege atât cauzele proxime ale tulburărilor psihice şi înstrăinării spirituale, cât şi cauzele ultime, spirituale.  El va utiliza pârghii psihologice într-o perspectivă spirituală.

Raportul creștinism / psihologie (Larry Crabb):

à Consilierea creștină este cristocentrică

à Consilierea necreștină este antropocentrică

 • (Sanders): (Psiho)terapia este, în esenţă, un proces spiritual sacru. Fiecare sesiune de

psihoterapie, (consiliere);   fiecare moment al vieţii umane ;  trebuie văzut în contextul :  creaţiei, căderii,  răscumpărării şi escatonului.    LA   FEL SI IN CAZUL CONSILIERII…

 

 • Caracteristicile consilierului (Garry Collins)
 • Uman, autentic, onest
 • Căldură, sensibilitate, înţelegere , Preocupare reala, răbdare
 • Confruntare în dragoste, de încredere
 • Echilibrat psihic şi emoţional
 • Competent, cu limite şi aptitudini.
 • Domnul Isus Hristos: modelul suprem în consiliere. (Patterson)

 

Specificul psihoterapiei creștine (Garry Collins)

 1. Premise unice
 2. Obiective unice
 3. Metodologie unică
 4. Tehnici creștine distincte:
 • rugăciunea ,
 • studiul Scripturii ;
 • confruntarea amabilă şi caldă ;
 • implicarea în comunitate ;
 • exemplu  de vieţuire .